Terug naar overzicht

Ochtenddienst (25-12-2019)

  • 25/12/19 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor de groepen groepen 1 t/m 4
  • De collecte is voor de zending in Zuid Afrika
  • Na de dienst is er koffiedrinken
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Mededelingen en welkom door ouderling van dienst 

Gezongen Votum en Groet, HH 495

Gebed  

Presentator met opening

Zingen: O Kom Immanuel, vers 1 en 3

Presentator

Zingen: O kom Immanuel, vers 5

Presentator met kindermoment

Lezing: Lukas 2: 1-14

Zingen: HH 136, Heel gewoon (aansluitend kinderen naar de bijbelklas)

Lezing: Johannes 1:1-9

Zingen: HH 124 Donker de Nacht, vers 1

Lezing: Johannes 1:14-18

Zingen: HH 124 Donker de Nacht, vers 2

Presentator

Zingen: My Lighthouse – Rend Collective

Overdenking door predikant

Zingen: LvK, Gezang 135: 1 en 3, Hoor de eng’len zingen d’eer

Zingen: HH 315, Schijn met uw licht in mijn hart

Gebed en dankgebed

Collecte en terwijl de kinderen terugkomen speelt het orkest  

Presentator leest Matteüs 28 vers 18-20

Zingen: Opwekking 525: 1-3, Jubel het uit

Zegen

Zingen: Ere zij God

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld