Terug naar overzicht

Ochtenddienst (25-09-2022)

  • 25/09/22 - 10:00u
  • Ds. Geert van Dijk (Sliedrecht)
  • Barneveld JFC
  • Jongerendienst
Bijzonderheden: Jgg-dienst
Voorganger: Ds. Geert van Dijk
Dienstdoend ambtsdrager: Sietske Zuurman
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: JGG-band onder leiding van Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 6
De liturgie is als volgt:

Welkom, votum en groet

Zingen: Opwekking 609 U bent heilig

Zingen: Opwekking 612 In uw aanwezigheid (ik kom tot U)

Gebed

Inleiding op het thema

Kinderlied: Opwekking for kids 96: Het is fijn om je vriend te zijn

Bijbellezing Johannes 15:9-17

Zingen: Opwekking 548 De muziek vervaagt (Hart van aanbidding)

Preek

Zingen: Opwekking 616 Houd me dicht bij U

Gebed

Collecte: Luisterlied I am not alone – Kari Jobe

Zingen: Opw 764 Zegekroon

Zegen

Lied na de dienst: Ik wens jou – Trinity

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld