Terug naar overzicht

Ochtenddienst (25-08-2019)

  • 25/08/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Doopdienst: Jé-jé Hendrik Rijkje, James Christiaan Pietersma, Daan Boonzaijer
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4
  • De collecte is voor de Eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied HH 27 Ik wil juichen voor u mijn Heer
Stil moment
Votum en groet
Zingen DNP 67
Gebed
Inleidende woorden op de doop
zingen HH 460 Ik zal er zijn
Bediening van de doop
zingen HH 429 Kom tot de Vader
(kinderen naar bijbelklas)
Schriftlezing ter verkondiging 2 Timoteüs 2:1-13
Verkondiging
Zingen: HH 336 Groot is uw trouw o Heer
Gebed
Collecte (Combo: Groot en geweldig)
Zingen Gez 44:1-3
Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld