Terug naar overzicht

Ochtenddienst (25-06-2023)

  • 25/06/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
Voorganger: Ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: JGG-band o.l.v. Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en groep 7 en 8
Jgg-dienst, themaVerslaving
De liturgie is als volgt:

Welkom

Zingen:

Opw 832 Jezus Overwinnaar

Onze Schuilplaats is Hij

Stil moment

Votum en groet

Zingen: HH 294 De rivier

Gebed

Zingen: kinderlied KO 69 Uw woord is een lamp  

<kinderen naar de bijbelklassen>

Schriftlezing ter verkondiging Lucas 1:68-79, Johannes 8:28-32

Verkondiging

Zingen: No longer slave to fear 

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen Opw 618 Jezus, hoop van de volken 

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld