Terug naar overzicht

Ochtenddienst (24-11-2019)

  • 24/11/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Herdenking overledenen

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is: ‘Genadevol kijken’  (Jaarthema ‘Dit is Mijn Lichaam)
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor Soemba
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en overlijdensafkondiging door ouderling van dienst

Ter nagedachtenis aan Zr. Mulderij zingen we: HH 336: 1, Groot is uw trouw, o Heer

We ontsteken de Paaskaars – ouderling van dienst

Overige mededelingen door ovd

Zingen: HH 336: 2, Gij geeft ons vrede…

Votum en Groet

We zingen: Hemelhoog 359: 1 en 2,  Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten

Uitleg over thema en doel van deze dienst

Gebed om de troost van Gods Geest

Schriftlezing: Johannes 13: 33 – 14: 6

Zingen: Hemelhoog 436, U bent mijn Schuilplaats, Heer.. (2x)

We gedenken geliefdenuit onze eigen kring die ons het afgelopen jaar ontvielen

Terwijl het combo zingt HH 424, Een machtig Maker…, ontsteken geliefden van hen die ons voorgingen om beurten een kaars ter nagedachtenis:

– Bertus van Hoeven
– Evert Bouwman
– Willem Hoiting
– Jan Dekker, vader van Joas en Levi
– Wim van de Bor
– Onny Mulderij-Compaan

Daarna zingen we: Hemelhoog 426, Ik ben veilig..Hierna mogen kinderen naar de bijbelklassen

We zingen:  Psalm 62: 4 en 5, Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer

Schriftlezing: Romeinen 14: 1-19

Verkondiging over ‘Genadevol kijken’.

Zingen: Gezang 267: 1 en 3, Zalig, die in Christus sterven…

Herdenking van allen die zijn ontslapen met een bloemengroet

Het combo zingt:HH 460, Ik zal er zijn.. en HH 11, Mijn Herder

Ondertussen kan ieder die dat wil een bloem bij het kruis zetten

Ter afsluiting zingen we: Gezang 182: 1 en 5, Jezus, leven van ons leven..

Dankgebed en voorbeden

Collecte – Het combo zingt als luisterlied Opwekking 818, Op die dag..

Belijdenislied: HH 344: 1-3, Ik geloof dat God mijn Vader

Zegenbede

Amenlied: HH 472: 2, Ga nu heen in vrede..

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld