Terug naar overzicht

Ochtenddienst (24-10-2021)

  • 24/10/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst!

Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Gerbrand van Elten
Collecte: Bijzondere doeleinden NBG
Muzikale begeleiding: Combo 3 onder leiding van Johanneke
Bijbelklas: 1 t/m 4, leergroep 7/8
Thema: ‘Eva, ons aller moeder’
De liturgie is als volgt:

Het combo zingt vooraf: HH 548, Breng dank…

Welkom door ovd en overlijdensaankondiging Nel van Deursen

We zingen ter nagedachtenis: Psalm 138: 1 en 4, Nieuwe Berijming LvK

Votum en groet

Zingen: HH 594, Hij is verheerlijkt.. (2x)

Gebed om Gods zegen dat we beginnen met HH 540: 1-3, In de morgen…

1e Bijbellezing uit Jakobus 1: 2-18

Kinderlied: HH 337, De God van Abraham, Isaak en Jakob…

2e Bijbellezing uit Genesis 3: 1-13

Zingen: LvK, Gezang 170: 1, 2 en 6, Meester, men zoekt U…

Verkondiging: Eva, ons aller moeder.

Zingen: Psalmproject Psalm 51, Witter dan sneeuw

Overige mededelingen door de ovd

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 581: 1 en 2, Geprezen zij de Here..

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 437: 2, Vernieuw gij mij, o eeuwig licht…

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld