Terug naar overzicht

Ochtenddienst (24-03-2019)

  • 24/03/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Dit is een themadienst in het kader van ons jaarthema ‘Hart op de tong’. Centraal staan Psalm 62 en 63
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6.
  • De collecte is voor de eredienst.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: Gezang 436: 1,3, 5 en 7, Jezus neemt de zondaars aan

Stil gebed met votum en groet

Zingen: HH 318, Uw sterke hand (een gebed).

Gebed om Gods zegen

Wetslezing uit Kol. 3: 1-12

Kinderlied: HH 340, Hij is de Rots

Hierna mogen kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: HH 433: 1 en 3, Stil, mijn ziel,wees stil en wees niet bang

Lezing: Psalm 62

Zingen: Psalm 62: 1 en 5, Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn Rots

Verkondiging in drie delen:

Na deel 1 zingen we HH 729: 1-3, Mijn hart wacht stil op U

Na deel 2 beluisteren we HH 533, In deze stilte

Na deel 3 zingen we Psalm 63: 1 en 3

Dankgebed en voorbede, starten met HH 441, Wees stil en weet Ik ben uw God

Collecte

Slotzang: HH 344: 1-2, Ik geloof dat God mijn Vader

Zegenbede

Amenlied: HH 344: 3, Ik geloof: de Geest, de Trooster

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld