Terug naar overzicht

Ochtenddienst (24-02-2019)

  • 24/02/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: “Leven in vertrouwen op de levende God”
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en Overlijdensaankondiging Wim Hoiting

Zingen ter nagedachtenis: Psalm 121: 1 en 4

Overige mededelingen

Zingen: HH 335, God van trouw, U verandert nooit (2x)

Stil gebed, Votum & groet

Zingen: HH 22, Altijd bij U

Gebed om Gods nabijheid en vergeving

Kinderlied: HH 338, Ik stel mijn vertrouwen (2x)

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

Schriftlezing: Psalm 18: 1-27

Zingen: Psalm 18: 1, 14

Preek: Leven in vertrouwen op God

Lied: HH 622, Wie is God behalve onze Heer (2x)

Leefregel: Hebr. 10:19-25

Zingen: Psalm 18: 9, 15

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: HH 473, Gebed om zegen (Sela)

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld