Terug naar overzicht

Ochtenddienst (23-12-2018)

  • 23/12/18 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het is vandaag de 4de adventszondag.
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8
  • De collecte is voor Stichting Red een kind/Rusizi
  • Na de dienst is er koffie drinken.
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Aansteken van de vierde adventskaars

Zingen: HH 336 Groot is uw trouw, o Heer

Votum en groet

Zingen: HH 619 Zing hallelujah voor de Heer 

Zingen: HH 232 Laat het huis gevuld zijn

Gebed

Zingen: Kinderlied HH 419 God zal met je zijn       

Kinderen naar bijbelklas

Zingen: Psalm 89:1,7,13

Schriftlezing ter verkondiging: Lucas 1:5-7, 13-17, 19-20, 57-80

Verkondiging

Zingen: Gezang 120:1,2,3,4

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: HH 157 Wij trekken in een lange stoet  

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld