Terug naar overzicht

Ochtenddienst (23-06-2024)

  • 23/06/24 - 10:00u
  • Ds. Bram Beute (Oase)
  • Barneveld JFC

Thema: Beveel gerust uw wegen/ God zij geprezen met Ontzag

Collectedoel: Oase

Bijbelklassen: 1 t/m 4, 7 en 8

 

Liturgie:

Welkom

Zingen lied Ps 68:10 – Geloofd zij God met diepst ontzag(oude berijming) 

Stiltemoment

Votum en groet

Zingen: Opw 331 – Breng dank 

Gebed

Zingen: Zoekt eerst het koninkrijk van God 

Schriftlezing ter verkondiging Matteus 4:12-25

Verkondiging

Zingen: Sela – Heel uw Koninkrijk 

Getuigenis Ingrid van Klingeren (Oase)

Zingen: The Goodness of God 

Mededelingen met collecte

Gebed

Zingen: Opwekking 769 – Bouw uw koninkrijk 

Zegen

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld