Terug naar overzicht

Ochtenddienst (23-04-2023)

  • 23/04/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Bijzonderheden: doop Lena de Roo
Thema: De mens als beeld van God
Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling
Collecte: predikantenopleiding
Muzikale begeleiding: combo 3 onder leiding van Erica Luigjes
Bijbelklas: groep 1 t/m 6

De liturgie is als volgt:

Welkom ouderling van dienst.

Zingen: Hemelhoog 200: 1-3, U zij de glorie, opgestane Heer

Votum en Groet

Zingen: Hemelhoog 347: 1-4, Jezus alleen

Gebed om de leiding van Gods Geest

We beginnen dit met DNP Psalm 8: 1, 3 en 4, Heer, onze God, hoe heerlijk en verheven….

Eerste Schriftlezing: Psalm 8

Doopuitleg voor de doop van Lena

Doopbrief en doopvragen

Doopbediening met zegenlied: HH 507: 1-3, Ik zegen jou in Jezus’ Naam…

Tweede schriftlezing: Genesis 1: 26 – 2: 9.

Verkondiging: De mens als beeld van God

Zingen: Opwekking 520: 1, 2, 4 en 5, Wees mijn verlangen (Verzoek doopouders)

Mededelingen

Interview met Samuël en José Wieringa

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Hemelhoog 576: 1-2, De Koning in Zijn pracht

Zegenbede

Amenlied: HH 472, Ga nu heen in vrede…

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld