Terug naar overzicht

Ochtenddienst (23-02-2020)

  • 23/02/20 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor groep 1 t/m 4 en groep 7 en 8
  • De collecte is voor de Eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken per kring georganiseerd door de diaconie.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied: HH 567 Adembenemend

                                        HH 603 Mijn Jezus mijn redder

                                        HH 429 Kom tot de Vader

Stil moment 

Votum en groet

Gebed 

Kinderbijbelklas terugkoppeling

Zingen  (kinderlied): HH 597 Hosanna in de hoge 

(Kinderen naar de bijbelklassen: Jezus’ intocht in Jeruzalem Mt 21 )

Zingen: Gezang 328:1-3                                                

Schriftlezing ter verkondiging  Lucas 15:1-32                                                    
Verkondiging

Zingen: Psalm 103:3,5,9

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: HH 669 Bouw uw Koninkrijk

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld