Terug naar overzicht

Ochtenddienst (22-12-2019)

  • 22/12/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor de groepen groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor Bijzondere doeleinden
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Advent IV: We ontsteken vandaag een gele kaars omdat het bijna Kerst is. En Kerst is het Christusfeest! Geel is een blijde kleur die hoort bij een feest. Wij gaan met Kerst feest vieren omdat Jezus is gekomen. Door Hem mogen wij leven als verloste kinderen van God.

Welkom en mededelingen met adventsmoment

Zingen aanvangslied Feest van genade

Gez. 434 Lof zij de Heer vers 1 en 3

Stil moment

Votum en groet

Zingen HH 47 Familie

Gebed

Zingen HH 126 Een koning is geboren

(kinderen naar bijbelklas)

Zingen DNP Psalm 85:1-3

Schriftlezing ter verkondiging Jesaja 62:1-12

Verkondiging

Zingen: HH 732 Tot aan die dag

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte Diakenen

Zingen HH 596 Laat het feest zijn = hoor ons loflied

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld