Terug naar overzicht

Ochtenddienst (22-11-2020)

  • 22/11/20 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Net zoals als we – jong en oud – elkaar in het JFC ontmoeten, vinden we het ook in deze tijd belangrijk dat ieder in zijn / haar eigen taal hoort en leert over Jezus. In deze tijden is er geen bijbelklas voor de kinderen, maar wijzen we graag op de website van  www.dehenkieshow.nl  . Op die manier kunnen de kinderen toch een beetje bijbelklas hebben. Zorg ervoor dat een jongere een hoofdtelefoon opzet of oortjes in doet en op een andere tablet of laptop gaat aan de slag met het materiaal van deze zondag op  www.creatiefkinderwerk.nl . Dan kunnen je ouders ook van hun eigen dienst genieten. Veel plezier!

Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling

Collecte: Soemba

In deze dienst worden door familieleden van de overledenen kaarsen aangestoken.

 

Thema: Dorst naar God. Tekst: Ps 42-43

Voorzang: Opw 388, De woestijn zal bloeien en Opw 262, Sta op, o kind’ren van Israël

Welkom 

We ontsteken de Paaskaars

Stil gebed, votum en groet

We zingen: Opw 703, Zoals een hinde smacht naar stromend water

Uitleg over thema en opzet van deze dienst

Gebed om de troost van Gods Geest

We zingen: OB, Psalm 42: 1 en 3 (Zie tekst hieronder)

Schriftlezing: Psalm 42-43

We zingen: OB, Psalm 42: 4 en 6 (Zie tekst hieronder)

Verkondiging over ‘Dorst naar God’.

Luisterlied: Vreugde van mijn hart – Sela (zie tekst hieronder)

We gedenken leden die ons het afgelopen jaar ontvielen

Terwijl het combo een samengestelde medley zingt met liederen uit de betrokken uitvaarten ontsteken we om beurten kaarsen ter nagedachtenis:

Vanuit onze eigen gemeente noemen we daarbij:

– Onny Mulderij-Compaan – 06-11-1932 – 20-11-2019 (87 jaar)

Lied: HH 336: 1, Groot is uw trouw, o Heer.

– Klaas Dijkema – 12-03-1937 – 08-04-2020 (83 jaar)

Lied: HH 442 vers 1 en 3, Zo vriendelijk en veilig als het licht.

– Bep Kleijer – 23-11-1916 – 06-05-2020 (103 jaar)

Geen lied opgegeven. Eventueel Lvk, Psalm 103: 1, Zegen mijn ziel..

– Gerrit Visscher – 07-01-1941 – 05-06-2020 (79 jaar)

Lied: Lvk, Psalm 84: 1, Hoe lief’lijk, hoe goed is mij, Heer…

Herdenking van andere bekenden en geliefden die zijn gestorven, oa door Corona.

Ieder die dat wil kan nu ook thuis een kaars ontsteken ter nagedachtenis.

Het combo zingt ondertussen: HH 11, Mijn Herder (Ps 23)

Mededelingen door ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied: Opwekking 818, Op die dag

Zegenbede

Amenlied: HH 472: 2, Ga nu heen in vrede..

 

Psalm 42 in Oude Berijming

1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer’;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

3. O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

5. Maar de Heer’ zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Vreugde van mijn hart – Sela https://www.youtube.com/watch?v=8qWhU8i5828

Ziet U mijn rusteloze hart
Dat naar U vraagt, op antwoord wacht
Luister o Heer, waar moet ik heen
Ik heb U nodig, U alleen

Geef mij het levend water, Heer
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer
Houd mij met beide handen vast
En troost mijn rusteloze hart

Jezus, laat Uw aanwezigheid
Mijn diepste vreugde zijn
U die mij naar het water leidt
Een bron in de woestijn

Vrede vervult mijn hart
Liefde stroomt bij mij binnen
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer
U, de vreugde van mijn hart

Water dat opwelt uit een bron
De plaats waar ik U tegenkom
Water dat sprankelt en dat leeft
Het nieuwe leven door de Geest

Jezus, laat Uw aanwezigheid
Mijn diepste vreugde zijn
U die mij naar het water leidt
Een bron in de woestijn

Vrede vervult mijn hart…

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen