Terug naar overzicht

Ochtenddienst (22-09-2019)

  • 22/09/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

In deze dienst worden Christina Esther van Ginkel, Anna Felize Dorland en Lars Eli de Roo gedoopt.
Jaarthemapreek over Hand. 2: 43-47 en 4: 32-35, Welkom namens de Koning van de Kerk.

  • Muzikale begeleiding: Combo 5 en Jurriena Dijkema op het orgel
  • Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Gebed om Gods zegen

Eerste lezing uit Psalm 8

Zingen in canon: HH 380, Jezus, vol liefde

Doopuitleg

Zingen: Meer dan een wonder 

Doopvragen en doopbediening

Zingen: HH 398, Kom in de kring (Hierna gaan kinderen naar de bijbelklassen)

Zingen: Psalm 84: 1, DNP (Zie tekst hieronder)

Lezing uit Handelingen 2: 41-47 en 4: 32-35

Zingen: Psalm 84: 2, DNP ( Zie tekst hieronder)

Verkondiging in het kader van jaarthema “Dit is Mijn Lichaam”

Zingen: HH 391: 1 en 2, Breng ons samen..

Dankgebed en voorbeden

Collecte voor de zelfhelpgroepen van het Rusiziproject in Rwanda

Slotzang: HH 583, Glorie aan God

Zegenbede

Amenlied: Gezang 303: 5, Met God zijn wij verbonden

 

Meer dan een wonder… (Kinga Ban)
Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.
Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt

Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.
Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.
Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent…
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je eerste woord zal alles zijn:
papa, mama, blijf bij mij.
Je hebt een plek, je hoort erbij.
Hier zul je veilig zijn.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk
Je bent… meer dan een wonder!

 

Psalm 84: 1 en 2 in De Nieuwe Psalmberijming
1. Uw woning is mij zo lief, HEER.
Ik heb zo’n heimwee: God, wanneer
mag ik uw goedheid daar ervaren?
In de beschutting van uw huis
zijn zelfs de mus en zwaluw thuis:
zij nestelen bij uw altaren.
Gelukkig wie daar elke dag
een plek vindt en U prijzen mag.

2. Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims in het hier en nu
zich blijven houden aan uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal,
zelfs in het dorre tranendal:
U biedt hun frisse moed en zegen.
Zij kunnen krachtig voorwaarts gaan
en komen zeker bij U aan.

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld