Terug naar overzicht

Ochtenddienst (22-05-2022)

  • 22/05/22 - 10:00u
  • Ds. A. Buursema (GKv Barneveld)
  • Barneveld JFC
Voorganger: ds. Atze Buursema
Dienstdoend ambtsdrager: Gerbrand van Elten
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: Combo 2 onder leiding van Mirjam Plaisier
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
De liturgie is als volgt:

Welkom

Zingen: Lied NLB 216 (Dit is een morgen)

Stiltemoment

Votum en groet zingen Sela (HH 495A)

Zingen: Lied HH 626 (Aan uw voeten Heer)

Gebed

Zingen kinderlied: HH 340 (Hij is de rots)

Kinderen naar de bijbelklassen

Schriftlezing ter verkondiging: 1 Koningen 22, 52- 2 Koningen 1, 18

Zingen: NPB 81, 5, 6, en 7

Verkondiging

Zingen: HH 335 (God van Trouw)

Mededelingen met collecte

Gebed

Zingen: HH 51 (God, ik adem om van U te zingen)

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld