Terug naar overzicht

Ochtenddienst (22-01-2023)

  • 22/01/23 - 10:00u
  • Ds. Bram Beute (Oase)
  • Barneveld JFC
Voorganger: Ds. Bram Beute
Dienstdoend ambtsdrager: Gerjoke van der Hart
Collecte: Eredienst


De liturgie van de dienst is als volgt:


Welkom OVD
Zingen lied HH 38 Mijn hulp is van U Heer
Stiltemoment
Votum en groet
Zingen En ik kom tot U, Opw 612
Gebed I
Zingen kinderlied HH 691 ‘Vertel het aan de mensen
Zingen lied Opw 553 Hoor ons loflied 
Schriftlezing ter verkondiging Lezen: 2 Cor. 5:11- 6:2
Verkondiging
Zingen HH 679 Heer uw Licht.. 
Getuigenis van Anouk
Zingen HH 294 – De rivier 
Mededelingen en gebed
Collecte (combo zingt opwekking 627)
Zingen DeNieuwePsalmberijming 67
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld