Terug naar overzicht

Ochtenddienst (21-11-2021)

  • 21/11/21 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Herdenking overledenen

Meld je hier aan om deze dienst bij te wonen:
https://www.ngkdeontmoeting.nl/reserveren/

Voorganger: ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Esther+ Rob Vonk
Collecte: Soemba
Muzikale begeleiding: combo 3 onder begeleiding van Riëtte Luigjes
Bijbelklas: bijbelklas 1 t/m 4, leergroep 7 en 8

 

Eeuwigheidszondag

 

Welkom

Zingen: HH23, Psalmen voor nu 84

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Psalm 121:1,2,4

Gebed

Zingen: kinderlied HH 658 Omdat u groot bent en heilig

Schriftlezing ter verkondiging Mat 5:1-10, Openbaring 21:1-5

Verkondiging

Zingen: HH 16 Als een hert dat verlangt

Noemen van de namen van zeven dit jaar overleden gemeenteleden

Moment van kaarsen (7) aansteken door nabestaanden.

Tijdens dit moment zingen Lied HH 460 Ik zal er zijn

(Aankondiging) moment van bloemen plaatsen door gemeenteleden ter nagedachtenis andere betekenisvollen

Tijdens dit moment zingen Lied HH 11 De Heer is mijn Herder

Mededelingen

Collecte

Gebed

Terugkomst kinderen

Zingen: HH 721 Er is een dag

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld