Terug naar overzicht

Ochtenddienst (21-05-2023)

  • 21/05/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Liturgie

Thema: Over machten en krachten in de Efezebrief. Over Efez 1: 15-21 en 6: 10-17.

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: LvK, Gezang 217: 1 en 3, Jezus leeft en ik met Hem!

Votum en Groet

Zingen: Opwekking 769, Bouw uw Koninkrijk

Gebed om de leiding van Gods Geest

Schriftlezing: Efez. 6: 10-17

Kindermoment: Gods wapenrusting

Kinderlied: Ik draag de wapenrusting van God – Kinderopwekking 12

Tweede schriftlezing: Efez. 1: 15-21

Zingen: Hemelhoog 331, Geen andre Naam

Verkondiging: Over machten en krachten

Zingen: LvK, Gezang 95: 1 en 3, Nu bidden wij met ootmoed en ontzag…

Mededelingen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: Hemelhoog 450: 1 en 3, In Gods overwinning…

Zegenbede

Amenlied: HH 450: 4, Volg uw Meester…

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld