Terug naar overzicht

Ochtenddienst (21-05-2020)

  • 21/05/20 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Hemelvaartsdag

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

De lifestream begint om 09.45 uur met mededelingen vanaf de PowerPoint.

Net zoals als we – jong en oud – elkaar in het JFC ontmoeten, vinden we het ook in deze tijd belangrijk dat ieder in zijn/haar eigen taal hoort en leert over Jezus. In deze tijden is er geen bijbelklas voor de kinderen, maar wijzen we graag op de website van https://creatiefkinderwerk.nl. Op die manier kunnen de kinderen toch een beetje bijbelklas hebben. Zorg er als jongere wel even voor dat je een koptelefoon opzet of oortjes in doet en op een aparte tablet of laptop aan de slag gaat met het materiaal van deze zondag op creatiefkinderwerk.nl. Dan kunnen je ouders ook van hun eigen dienst genieten. Veel plezier!

  • Voorganger: ds. Henk v.d. Velde
  • Dienstdoend ambtsdrager: Jan Bouwman
  • Collecte: Zending in Zuid-Afrika
  • Muzikale begeleiding: Jurriena Dijkema

Het programma van deze dienst is als volgt:

Verwelkoming en mededelingen  

Voorzang: LvK, Gezang 229: 1 en 3, De dag van onze Vorst brak aan

Votum en groet

Zingen: LvK, Psalm 47: 2 en 3, God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon

Gebed om Gods zegen

Schriftlezing: Handelingen 1: 4-11

Zingen: HH 380, Jezus vol liefde (2x)

Kinderlied: HH 569, ABC (Elly en Rikkert)

Schriftlezing uit Kol. 1: 12-23

Luisterlied: Psalmproject Psalm 72 – Gebed voor een Koning

Verkondiging

Zingen: Heer, we kijken omhoog – Sela. Zie tekst hieronder

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: LvK, Gezang 231: 1, 2 en 3, Wij knielen voor uw zetel neer

Zegenbede

Amenlied: LvK, Gezang 231: 4

 

Psalm 72 – Psalmproject

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
de maan schijnt in de nacht,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hem loven elk geslacht
Hij is mild zoals de regen,
het land tot zegen is,
vrede zal bloeien op alle wegen,
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
Hij is met koninklijk erbarmen,
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt met hun bestaan bewogen,
die zijn in angst verward,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
Hij draagt hen in Zijn hart. 

Kom laten wij de naam bezingen,
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
Zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde
ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.
Ja amen, looft de Heer.

 

HEER, WE KIJKEN OMHOOG – SELA

Heer, we kijken omhoog en denken aan U.
U was hier bij ons en waar bent U nu?
U lijkt soms zo ver te zijn.

Heer, U bent nu bij God.
Hij gaf U de macht. U heerst overal,
bij dag en bij nacht; van nu tot in eeuwigheid.

Jezus, hoog op de troon:
U leeft, U straalt als de zon.
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen.
U laat ons nooit alleen.

Heer, we leven voor U,
al is het soms zwaar.
U geeft ons uw Geest.
U geeft ons elkaar.
Geen mens hoeft alleen te zijn!

Heer, we kijken omhoog
en zien naar U uit.
U komt weer terug,
dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen