Terug naar overzicht

Ochtenddienst (21-04-2019)

  • 21/04/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst. Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de zending in Zuid-Afrika
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen: HH 169, Daar juicht een toon  

Voorganger: De Heer is opgestaan

Gemeente: Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Hallelujah.

Aansteken Paaskaars

Zingen: Gezang 221:1

Votum en groet

Zingen: Zegekroon

Gebed

Kinderdeel: Bijbellezing Lucas 24:1-12 (BGT)

Zingen kinderlied:

HH 182, Maria kwam bij het graf

OpwekkingKids 232, Wij vieren feest

Kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Gez 215:1,3 Christus onze Heer verrees

Schriftlezing: 1 Kor 15:1-20

Verkondiging

Zingen: Hemelhoog 583, Glorie aan God 

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: Jezus leeft in eeuwigheid / U zij de glorie

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld