Terug naar overzicht

Ochtenddienst (20-11-2022)

  • 20/11/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Herdenking overledenen

Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: ErikJan Smits
Collecte: Soemba
Thema: ‘In Uw hand leg ik mijn geest’ – Psalm 31

De liturgie van de dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen
We ontsteken de Paaskaars – ouderling van dienst
Zingen: Hemelhoog 38, Mijn hulp is van U, Heer
Votum en Groet
We zingen: HH 11, Mijn Herder
Uitleg over thema en doel van deze dienst
Gebed om de troost van Gods Geest
Schriftlezing: Johannes 13: 33 – 14: 6
Zingen: HH 424, Een machtig Maker…
We kijken terug op het afgelopen jaar en erkennen de Heer als onze Bron en Bestemming.
Geliefden van hen die ons voorgingen ontsteken kaarsen ter nagedachtenis.
Daarna zingen we: Hemelhoog 426: 1 plus refrein, Ik ben veilig in Jezus’armen

Hierna mogen kinderen naar de bijbelklassen

Schriftlezing: Psalm 31
Verkondiging over “In Uw hand leg ik mijn geest”
Zingen: DNP Psalm 31: 1, 6 en 7, Ik schuil bij U met al mijn zorgen
Herdenking van allen die zijn ontslapen met bloemen bij de Paaskaars
Het combo zingt:
De mensen die we missen – Sela
Het laatste lied – Dwars door de tranen heen 
Ondertussen kan iedereen die dat wil een bloem bij het kruis zetten
Ter afsluiting zingen we samen: Hemelhoog 436, U bent mijn Schuilplaats, Heer
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Belijdenislied: HH 460: 1-3, Ik zal er zijn
Zegenbede
Amenlied: HH 460: 4, O Naam aller namen, aan U alle eer


Tekst DNP Psalm 31: 1, 2, 6 en 8
1. Ik schuil bij U met al mijn zorgen.
O HEER, beschaam mij niet,
U die steeds redding biedt.
Bij U, mijn rots, ben ik geborgen.
U zult mij zorgzaam leiden,
van dreiging mij bevrijden.

6. Op U, mijn HEER, blijf ik vertrouwen.
Ik zeg: U bent mijn God,
in uw hand ligt mijn lot.
Laat niet de vijand mij benauwen.
Verlicht mij op mijn wegen,
red mij, geef mij uw zegen.
.
8. Hoe groot is, HEER, wat U zult geven
aan wie bij U als kind
zijn troost en toevlucht vindt.
Bij U geborgen is zijn leven.
Bij U vindt hij ontferming.
Uw tent geeft hem bescherming.

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld