Terug naar overzicht

Ochtenddienst (20-10-2019)

  • 20/10/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is: In kader van Veilig Jeugdwerk
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8
  • De collecte is voor de eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100
Zingen: HH 47 Familie
Zingen: Lied 645 Jezus, wij verhogen u
Stil gebed
Votum en groet
Gebed
Presentatie lancering veilig jeugdwerk
Kinderlied: Iedereen is anders – Marcel Zimmer
Kinderen naar bijbelklas
Zingen: DNP 133:1,2
Schriftlezing ter verkondiging: Psalm 133 en Filippenzen 2:1-12
Verkondiging
Zingen: HH 395 Ik wil jou van harte dienen
Gebed
Collecte
Zingen: HH 401 Aan de maaltijd wordt het stil
Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld