Terug naar overzicht

Ochtenddienst (20-01-2019)

  • 20/01/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: Van ergernis naar vrede
  • De collecte is voor de predikantenopleiding
  • In deze dienst worden een jeugdouderling en 2 pastoraal medewerkers bevestigd
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8
  • Na dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed
  • Na de dienst is er koffiedrinken
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 335 (2x), God van trouw, U verandert nooit

Votum en groet

Zingen: HH 707: 1-3, Met open armen

Gebed om Gods zegen

Lezing uit 1 Thess. 4: 1-12

Kinderlied: HH 299: 1 en 2, ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

Inleiding op bevestiging ambtsdragers

Bevestiging jeugdouderling en pastoraal werkers

Zingen: Psalm 80: 1 en 7

Schriftlezing uit Psalm 37: 1-11

Verkondiging: Van ergernis naar vrede

Zingen: HH 433, Stil, mijn ziel, wees stil..

Ter intro op het gebed de solo ‘Vreugde van mijn hart’ van Sela

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 367: 1-4, Wij blijven geloven…

Zegenbede

Amenlied: Gezang 437: 1 en 3

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld