Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-11-2023)

  • 19/11/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Jongerendienst
Bijzonderheden: JGG-dienst
Voorganger: Ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Carin Oltvoort
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: JJG-band onder leiding van Marleen Broekhuizen
Bijbelklas: groep 1 t/m 6
De liturgie is als volgt:

Welkom

Zingen: HH 51, Adem om van u te zingen

Stil moment

Votum en groet

Lezen: Kol. 3:15-17

Zingen: Opw 795 Ja ik leef (Amen)

HH 177 Heer ik prijs uw grote naam

Opw 623 Laat het huis gevuld zijn

Gebed

Zingen: KO31 Door de kracht van de Heilige Geest

<kinderen naar de bijbelklassen>

Bijbellezing: Psalm 96

Verkondiging

Zingen: HH 523 Ik geloof in God de vader 

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen: HH 669 Bouw uw koninkrijk 

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld