Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-09-2021)

  • 19/09/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Meld je hier aan om deze dienst bij te wonen:

https://www.ngkdeontmoeting.nl/reserveren/

Dienstdoend ambtsdrager: Sietske Zuurman

Collecte: Red een Kind/Rusizi

Muzikale begeleiding: Combo 5 onder leiding van Jurriena Dijkema

 

Liturgie voor de dienst op 19 september 2021 in het JFC

Thema: In de voetstappen van Barnabas

Het combo zingt vooraf: HH 30, Bless the Lord, my soul

Welkom

Voorzang: Hemelhoog 690: 1 en 2, Regeer in mij…

Votum en groet

Zingen: Psalm 80: 1,2 en 6 uit DNP, Hoor naar ons bidden, trouwe Herder

Gebed om Gods zegen

1e Bijbellezing uit Efez. 2: 4-10 en 19-22

Medley: HH 380 in canon met gemeentezang, Jezus vol liefde

HH 335, God van trouw

2e Bijbellezing uit Handelingen 9: 18-31; 11: 19-26

Zingen: Psalm 90: 1 en 6 uit DNP, Heer, U bent onze Schuilplaats in gevaren

Verkondiging: In de voetstappen van Barnabas

Zingen: HH 367: 1-4, Wij blijven geloven…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 717, Eeuwige God

Zegenbede

Amenlied: HH 29 (2x), Loof de Here, mijn ziel

Toegift combo: Opwekking 798, Wij zijn het volk van God

 

Psalm 80: 1, 2 en 6 uit De Nieuwe Psalmberijming

1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder, en leid uw Israël weer verder. U troont in heiligheid en pracht. Sta op en red uw volk met macht. God, toon uw vriendelijk gezicht; verschijn met uw bevrijdend licht.

2. Heer van de sterke hemelmachten, laat ons niet langer biddend wachten. Met tranen eten wij ons brood; de vijand spot met onze nood. God, toon uw vriendelijk gezicht, verschijn met uw bevrijdend licht.

6. Kom aan uw volk uw vrede geven. Laat uw geliefde zoon weer leven. Dan roepen wij uw naam weer aan, gaan wij nooit meer bij U vandaan. God, toon uw vriendelijk gezicht, verschijn met uw bevrijdend licht.

 

Psalm 90: 1 en 6 uit De Nieuwe Psalmberijming

1.Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren. Al generaties lang wilt U ons sparen. Nog voor de bergen uit de aarde rezen, voor U het land een plek had toegewezen, was U al God; dat blijft U voor altijd, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

6. Vergoed ons, Heer, de moeitevolle jaren. Laat ons nu zorgeloos geluk ervaren. Toon onze kinderen uw grote daden. Heer, onze God, verschijn met uw genade. Bevestig zelf het werk van onze hand; het werk van onze hand, houd dat in stand.

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld