Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-06-2022)

  • 19/06/22 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Jongerengroeigroep-dienst: Kerkdeelname 

Voorganger: ds. Reinier Drop

 

Welkom

Zingen: HH 391 Breng ons samen 

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Opw 847 Onze Schuilplaats 

Gebed  

Lezen: Fillippenzen 2:1-11  

Zingen kinderlied: God heeft een plan met je leven (HH 675) 

Schriftlezing ter verkondiging: 1 Kor 12:4-31  

Verkondiging 

Zingen: Gezang 303:1-5

Mededelingen  

Gebed

Collecte

Zingen:  Build your kingdom here 

Zegen

 

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld