Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-05-2024)

  • 19/05/24 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Pinksteren

Collecte: Zending
Bijbelklas: groep 1 t/m 6

Liturgie

Welkom
Zingen:  Opwekking 387 – Groot en machtig is Hij
Stil moment
Votum en groet
Zingen: Opwekking 237 – Jezus, Wij verhogen U
Zingen: Opwekking 754 – Kom Heilige Geest
Gebed
Zingen: kinderlied KO 186 – Prijs de Heer met mij
Schriftlezing ter verkondiging Jesaja 12
Verkondiging
Zingen: Opwekking 276 – Laat heel de wereld het zien
Mededelingen
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 741 – Als een vuur van binnen
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld