Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-05-2019)

  • 19/05/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • In deze dienst zal Joshlyn Delize McConnell worden gedoopt.
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6.
  • De collecte is voor de diaconie.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam (Ps 8), zie https://www.youtube.com/watch?v=SLOfRyupYfY

Stil moment

Votum en groet

Zingen HH 39, Ik hef mijn ogen

Gebed

Inleidende woorden op de doop

Zingen HH 502, In het water van de doop

Ouders naar voren en doopvragen

Kinderen van de gemeente erbij

Bediening van de doop

Zingen Opwekking Kids 172, Heer u kent mij als geen ander

Kinderen naar de bijbelklassen

Zingen Psalm 18: 8, 9

Schriftlezing ter verkondiging: Jozua 1: 1 – 9

Verkondiging

Zingen HH 574, Er is kracht voor wie hopen

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen HH 395, Ik wil jou van harte dienen

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld