Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-03-2023)

  • 19/03/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Liturgie:

Zingen: (kinderlied) Welkom, welkom

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: Opwekking 685 (Met ons lied)

Zingen: Opwekking 237 (Jezus wij verhogen u)

Stil moment & votum en groet

Zingen: Opwekking 630 (Vader U bent goed)

Gebed

Zingen: (kinderlied) KO 170 U bent die U bent

Schriftlezing ter verkondiging Johannes 12:20-36

Verkondiging

Zingen: HH 583 Glorie aan God

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen: HH 171 Geprezen zij de Heer

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld