Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-01-2020)

  • 19/01/20 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is Bidden in de geestelijke strijd (Jaarthema ‘Dit is Mijn Lichaam’)
  • In deze dienst worden 2 pastoraal medewerkers bevestigd, Miranda Kanselaar en Stefan de Rooij
  • Er is bijbelklas voor groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de predikantenopleiding
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 620, U bent heilig

Votum en groet

Zingen: HH 445: 1 en 2, Ik bouw op U

Gebed om Gods zegen – ingeleid met lied HH 533, In deze stilte

Schriftlezing: Efeze 4: 17 – 5:1

Kinderlied: HH 455: 1-3, Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Zingen: Psalm 27: 1 en 2 (De Nieuwe Psalmberijming)

Schriftlezing uit Efeze 1: 15-23

Zingen: HH 453: 1 en 2, Wat komt en weer gaat

Verkondiging: Bidden om geestelijk inzicht

Zingen: HH 234: 1-2, Laat uw vrede heersen

Bevestiging pastorale werkers

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 450: 1-3, In Gods overwinning

Zegenbede

Amenlied: Gezang 423: 1 en 4, Ach, blijf met uw genade

 

DE NIEUWE PSALMBERIJMING Psalm 27

1. God is mijn licht, de redder van mijn leven.

Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?

Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.

Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?

Toen ik werd aangevallen hield ik stand;

mijn tegenstanders beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,

ik weet mij veilig in de hand van God.

2. Eén ding vraag ik, het is mijn hartsverlangen:

bij Hem te mogen wonen voor altijd,

om elke dag zijn liefde te ontvangen;

niets is zo goed als zijn aanwezigheid.

Wanneer ik moegestreden ben en zwak,

schuil ik bij Hem, geeft mij onderdak.

Met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

Ik zing en speel een danklied tot zijn eer.

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld