Terug naar overzicht

Ochtenddienst (18-02-2024)

  • 18/02/24 - 10:00u
  • Ds. Willem Smouter
  • Barneveld JFC

Liturgie:

Welkom

Zingen: HH 667 Wees stil

Stilte, votum, groet

Zingen: DNP 34: 1, 2, 5

Lijdenstijd, kaarsen Jaantje Mekke

Gebed

Zingen: Kinderlied: OvK 170, ‘U bent die U bent’

Zingen: HH 709 Wat een wonder dat ik meewerken mag

Schriftlezing 2 Koningen 5: 1-14

Verkondiging

Zingen: Opw 642 Al mijn zonden

Mededelingen met collecte (kinderen komen terug)

Gebed

Zingen: Opw 734 Ik adem om van U te zingen

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld