Terug naar overzicht

Ochtenddienst (18-12-2022)

  • 18/12/22 - 10:00u
  • Ds. Maikel de Kreek (Doetinchem)
  • Barneveld JFC
Voorganger: Ds. Maikel de Kreek
Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling
Collecte: Stichting Present
Muzikale begeleiding: combo 2  olv Mirjam Plaisier
Bijbelklas: Groep 1 t/m 6
De liturgie is als volgt:

Welkom Ouderling van dienst

Adventsmoment Kaarsen aansteken Zingen: Opwekkingslied 263, Er is een Verlosser  

Stil gebed met votum en groet

Zingen Opwekkingslied 654, Dank U voor deze nieuwe dag

Gebed

Kindermoment

Zingen: Hemelhoog lied 419 vers 1, 2, 3 en 4

Zingen Gezang 125, O kom, o kom, Immanuel (tekst Sela)

Bijbellezing: Matheus 1 vers 18-25 (NBV21)

Verkondiging Thema: De droom van Jozef!  

Zingen Lied van Sela, In het licht

Mededelingen Ouderling van dienst

Collecte

Gebed

Zingen Opwekkingslied 354, Glorie aan God 

Zegen

Bijbeltekst Matheus 1 vers 18-25: 18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld