Terug naar overzicht

Ochtenddienst (18-09-2022)

  • 18/09/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Henk-Jan Dorland
Collecte: REK/Rusizi
Muzikale begeleiding: Combo 3 onder leiding van Wilma Veldhuizen
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4 leergroep 7 en 8
Thema: Wat God verlangt in ons leven.

De liturgie van de dienst is als volgt:

Welkom
Voorzang: Opw 507, T’is goed om U te ontmoeten..
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: LvK, Gezang 481: 1, 2 en 4, O grote God, die liefde zijt…
Lezing uit Jesaja 61: 1-3
Zingen ter inleiding op het gebed: HH 379: 1-2, In my life, Lord, be glorified…
Kindermoment
Kinderlied: Oke4kids 281, Ja, ja , ja, ik wil U volgen, Heer
Lezing uit Jakobus 1: 1-27
Verkondiging
Zingen: NLB 837: 1, 2 en 4, Iedereen zoekt U, jong en oud,…
Interview met Anne Koster – na 3 jaar in ZA met Operatie Mobilisatie/ Aids Hope
1. Wat heb je de afgelopen jaren gedaan in ZA?
2. Wat is Aids Hope en wat was daar precies jouw taak? Coronatijd?
3. Waarom kwam je niet eerder terug naar NL?
4. Wat hebben jullie precies voor die kinderen gedaan (Onderwijs, Voedsel, geloof)
5. Voel je je nu meer thuis in Afrika of in NL? Toekomst?
Mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Collecte – keuzelied combo
Zingen: HH 687: 1, 3 en 5, Maak ons tot een stralend licht….
Zegenbede
Amenlied: HH 472: 1, Ga nu heen in vrede..

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld