Terug naar overzicht

Ochtenddienst (18-08-2019)

  • 18/08/19 - 09:30u
  • Martijn Rutgers (partnergemeente Oase Amsterdam)
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Het thema van de dienst is: Prijs de HEER!
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4
  • De collecte is voor de Eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang: Hemelhoog 667: Wees stil voor het aangezicht van God
Stilte
Votum en groet
Zingen: gz 257 Halleluja eeuwig dank en ere
Zingen kinderlied: HH 608 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
Kinderen mogen naar hun bijbelklas
Gebed
Lied: Heer, ik prijs uw grote naam (Opwekking 430)
Bijbellezing: Psalm 103
Preek ‘Prijs de HEER!’
Zingen: 10.000 redenen (Opwekking 733)
Dankgebed en voorbeden (ovd)
Collecte (ovd)
Zingen: Hemelhoog 331, Geen andere naam
Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld