Terug naar overzicht

Ochtenddienst (18-07-2021)

  • 18/07/21 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Voorganger: Ds. Reinier Drop

Dienstdoend ambtsdrager: Joost Schouten

 

Zingen HH 493 Heer u bent welkom

Welkom

Stilte en votum en groet

Zingen: HH 338 ’k Stel mijn vertrouwen 

Gebed

Lezen Psalm 81

Zingen Psalm 81:5,6 (DeNieuwePsalmBerijming*)

Schriftlezing Exodus 17:1-7 (NBV)

Verkondiging

Zingen HH 420 Heer wijs mij uw weg

Mededelingen met collecte

Gebed

Zegen

Zingen Opw 843 Vaste hoop

 

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen