Terug naar overzicht

Ochtenddienst (18-06-2023)

  • 18/06/23 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Afscheidsdienst extern

Voorganger: Ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Carin Oltvoort
Collecte: EO Metterdaad/Moldavie
Muzikale begeleiding: Combo 5 olv Jurriena Dijkema
Bijbelklas: groep 1 t/m 6
Thema: Het geheim van Gods Woord

De liturgie van de dienst is als volgt:

Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang: Hemelhoog 344: 1-3, Ik geloof dat God mijn Vader…
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 617a, Tienduizend redenen
Gebed om Gods zegen –
Schriftlezing: Psalm 19: 1-15 – Willibrordvertaling ( Zie tekst hieronder)
Kindermoment – een raadsel
Zingen: Hemelhoog 734: 1-3, Verborgen rijkdom
Schriftlezing uit Markus 4: 26-29 (NBV) en Jesaja 55: 10-11 (NBV)
Zingen: Psalmproject Ps 119, Met al mijn kracht
Verkondiging: Het geheim van Gods Woord
Zingen medley van HH 2, Welzalig de man… en HH 436, U bent mijn Schuilplaats, Heer
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Belijdenislied: GK 161: 1-4, Heer, U bent mijn leven
Zegenbede
Amenlied: Hemelhoog 603, Juich voor de Heer
NB. Na de dienst zijn er een aantal sprekers.
Dat sluiten we af met te zingen uit LvK, Psalm 136: 13.
Aan de God des hemels zij eer en dank en heerschappij..’


Psalm 19: 1-15 (Willibrordvertaling)

De hemel ontvouwt de glorie van God;
het uitspansel zegt: “Ik kom uit zijn handen.”
Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd,
elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd,
zonder tong of taal, geen stem laat zich horen;
en toch klinkt de boodschap over heel de aarde,
reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld.
Onze God gaf de zon een woning
en die is als een bruidegom die uit het bruidsvertrek komt,
als een held die stralend aan zijn tocht begint;
uit de ene einder klimt hij omhoog en zijn omloop reikt tot de andere einder.
Niets kan zich onttrekken aan zijn gloed.
De wet van de Heer is volmaakt, een verademing voor de ziel.
Wat de Heer zegt is betrouwbaar, het maakt de eenvoudige wijs.
Wat de Heer voorschrijft is goed, een vreugde voor het hart.
Wat de Heer verordent is helder, een licht voor de ogen.
Wat de Heer zegt is zonder smet, het houdt stand voor altijd.
De voorschriften van de Heer zijn betrouwbaar, rechtvaardig allemaal;
en begerenswaardiger dan goud, dan een schat aan puur goud;
en zoeter dan honing, dan honing zo uit de raat.
Daardoor laat zich ook uw dienstknecht aansporen,
hij onderhoudt ze en wordt overvloedig beloond.
Wie kan zijn fouten onderkennen?
God, zuiver mij van onbewuste fouten,
en behoed uw dienaar voor hoogmoed, dat die niet de overhand krijgt.
Dan zal ik onkreukbaar blijven en aan geen groot kwaad onderworpen zijn.
Wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt, laat het U genoegen doen,
Heer, mijn Rots, mijn Verlosser.

 

https://youtu.be/eJSvrAARp7Q

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld