Terug naar overzicht

Ochtenddienst (17-10-2021)

  • 17/10/21 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Voorganger: Ds. Reinier Drop

Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling

Collecte: voor de Eredienst

Muzikale begeleiding: Combo 2 o.l.v. Riëtte

Michazondag, Leviticus 19 

Welkom

Zingen: Psalm 100 variant

Juicht aarde juicht alom de Heer

HH 27 Ik wil juichen voor u mijn Heer

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Opw 717 Stil mijn ziel wees stil

Gebed

Kinderlied: Lees je bijbel bid elke dag 

– Kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: DNP Psalm 19:1,3

Schriftlezing ter verkondiging: Rom 7:1-6 en Leviticus 19:1-37

Verkondiging

Zingen: Opw 461 Mijn Jezus, mijn redder 

Gebed

Collecte

Terugkomst kinderen

Mededelingen

Zingen: HH 350 Jezus hoop van de volken 

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld