Terug naar overzicht

Ochtenddienst (17-09-2023)

  • 17/09/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst
Voorganger: ds. Reinier Drop
Dienstdoend ambtsdrager: Carin Oltvoort
Collecte: Predikantenopleiding
Muzikale begeleiding: Combo 3 o.l.v. Wilma Veldhuizen
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8
De liturgie is als volgt:

Welkom

Zingen: HH 51 Adem om van U te zingen

Stilte en votum en groet

Zingen: Opw 488 De kracht van Uw liefde

Gebed

Doopuitleg

Ouders op podium

Doopbrieven door ouders

Doopvragen aan ouders

Bediening van de doop aan de kinderen

Zingen: Psalm 23 op wijs van Opw 121

<kinderen naar bijbelklas>

Lezen: (Schriftlezing) Marcus 4:35-41

Verkondiging

Zingen: HH 347a Jezus alleenCombo

Mededelingen

Gebed

Collecte

Zingen: Gezang 314:1,3,4 Gij die gelooft verheugt u

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld