Terug naar overzicht

Ochtenddienst (17-03-2024)

  • 17/03/24 - 10:00u
  • Ds. Dick Lagewaard (Wageningen)
  • Barneveld JFC

Voorganger: ds. Dick Lagewaard
Dienstdoend ambtsdrager: Harry Schaling
Collecte: Werk in de gemeente
Bijbelklas: groep 1 t/m 4 en groep 7 en 8

De liturgie van de dienst is als volgt:

Welkom
Zingen lied Opw 194 U maakt ons één
Stiltemoment
Votum en groet zingen Sela (HH 495A)
Ingrid Davelaar leest een gedeelte en dooft een kaars
Gebed I
Zingen kinderlied Kinderlied: a, ja, ja, ik wil U volgen Heer.
kinderen naar de bijbelklassen
Schriftlezing ter verkondiging Marcus 11: 1 – 11
Verkondiging
Zingen: Opw 520 wees mijn verlangen en “U bent heilig”
Mededelingen
Gebed (voorbeden)
kinderen komen terug
Zingen: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (Opwekking 614)
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld