Terug naar overzicht

Ochtenddienst (17-03-2019)

  • 17/03/19 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en Leergroepen 7 en 8
  • De collecte is voor de steunbehoevende kerken.
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Zingen: HH 53, Hallelujah Looft God in zijn heiligdom
HH 619, Zing hallelujah voor de Heer
HH 645, Jezus, wij verhogen U (2x)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Kinderlied, U bent machtig, U bent groot

Gebed

Kinderen naar bijbelklas

Luisterlied: Psalmen voor Nu 104

Lezen: Johannes 3:16

Zingen: Gez 182:1,2,4,6

Schriftlezing ter verkondiging: Mat 18:21-35

Verkondiging

Zingen: HH 187, Ik zie het kruis van mijn Verlos   

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: HH 473, Zegen mij op de weg die ik moet gaan

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld