Terug naar overzicht

Ochtenddienst (17-01-2021)

  • 17/01/21 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 10.00 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Net zoals als we – jong en oud – elkaar in het JFC ontmoeten, vinden we het ook in deze tijd belangrijk dat ieder in zijn / haar eigen taal hoort en leert over Jezus. In deze tijden is er geen bijbelklas voor de kinderen, maar wijzen we graag op de website van  www.dehenkieshow.nl  . Op die manier kunnen de kinderen toch een beetje bijbelklas hebben. Zorg ervoor dat een jongere een hoofdtelefoon opzet of oortjes in doet en op een andere tablet of laptop gaat aan de slag met het materiaal van deze zondag op  www.creatiefkinderwerk.nl . Dan kunnen je ouders ook van hun eigen dienst genieten. Veel plezier!

Het thema van de dienst is: Gebed vanuit een crisis

Voorganger: Ds. Henk van der Velde

Dienstdoend ambtsdager: Willie Bekebrede

Collecte: Eredienst

De liturgie is als volgt:

Inleidende muziek door het combo voor de dienst: Laat ons Christus zien…

Voorzang: HH 39, Ik hef mijn ogen op naar de bergen…

Welkom, Votum & groet

Zingen: HH 273, Sta op, o kind’ren van Israël

Eerste Schriftlezing: Matt. 6: 25-34

Gebed om Gods zegen

Kinderlied: HH 705: 1-4, Kinderen van de Vader

Tweede Schriftlezing: Psalm 44

Zingen: De Nieuwe Psalmberijming, Psalm 138 : 1-3 (Zie tekst hieronder)

Verkondiging

Zingen: Oude Berijming, Psalm 138: 3 en 4 (Zie tekst hieronder)

Mededelingen kerkenraad

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Slotlied: HH 460: 1-4, Ik zal er zijn

Zegen

Het combo zingt: U geeft rust

 

De Nieuwe Psalmberijming, Psalm 138 : 1-3

1. Ik loof U, HEER, met hart en ziel.

Terwijl ik kniel zal ik U eren.

Mijn loflied hef ik dankbaar aan

ten overstaan van wie regeren.

Ik buig mij richting uw paleis.

Uitbundig prijs ik al uw werken.

Toen ik U riep, hebt U verhoord.

U hield uw woord door mij te sterken.

 

2. Laat vorsten zien, HEER, wie U bent;

maak U bekend op heel de aarde.

Wie eens uw stem gehoord heeft,

kan niet anders dan uw macht aanvaarden.

Laat leiders zingen, wereldwijd:

‘Zijn majesteit is hoogverheven.

Hij is dichtbij voor wie Hem eert,

maar Hij negeert wie koppig leven.

 

3. Als ik in groot gevaar verkeer

helpt U mij, HEER, te overleven.

U redt mij van de tegenstand;

uw rechterhand zal redding geven.

Bij U is rust en veiligheid.

U laat altijd uw liefde blijken.

Uw werk voor mij, HEER, wordt voltooid.

Ik bid dat nooit uw trouw zal wijken

 

Oude Berijming, Psalm 138: 3 en 4

3 Dan zingen zij, in God verblijd,

aan Hem gewijd, van ‘s HEEREN wegen;

Want groot is ‘s HEEREN heerlijkheid,

Zijn Majesteit ten top gestegen.

Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,

op hen het oog, die needrig knielen;

Maar ziet van ver met gramschap aan

de ijdle waan van trotse zielen.

 

4 Als ik, omringd door tegenspoed,

bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.

Is ‘t, dat mijns vijands gramschap brandt,

Uw rechterhand zal redding geven.

De HEER’ is zo getrouw als sterk,

Hij zal Zijn werk voor mij voleinden,

Verlaat niet wat Uw hand begon,

O Levensbron, wil bijstand zenden

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen