Terug naar overzicht

Ochtenddienst (16-09-2018)

  • 16/09/18 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is ‘Water wordt wijn’
  • Er is vandaag bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8
  • De collecte is voor de Erediensten
  • Het programma van deze dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen

Voorzang: HH 391: 1-3, Breng ons samen..

We richten ons hart op de Heer

Zingen: HH 491, Votum en groet

Psalm 42: 3 en 5, O, mijn ziel, wat buigt g’u neder (Zie OB tekst hieronder)

Gebed om Gods zegen

Lezing uit Fill. 4: 4-9

Zingen: Gezang 434: 1-4, Lof zij de Heer, de Almachtige…

Filmpje over Het Bijbelverhaal van de bruiloft

Kinderlied: HH 625: 1-3, Zingen maakt blij…

Lezing Johannes 2: 1-11

Zingen: HH 47, Familie

Verkondiging  ‘Water wordt wijn!’

Zingen: Gezang 74: 1-5

Even voorstellen: Pim

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 234, Laat uw vrede heersen…

Zegenbede

Amenlied: Gezang 434: 5

 

Psalm 42: 3n en 5 (OB)

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?

Waartoe zijt g’ in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;

Zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwisslen in geluk.

Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;

Want ik zal Zijn Naam nog loven.

 

Maar de HEER’ zal uitkomst geven,

Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.

‘k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht

Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog’ treffen,

Tot den God mijns levens heffen.

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld