Terug naar overzicht

Ochtenddienst (16-06-2024)

  • 16/06/24 - 10:00u
  • Ds. Koos Jonker (Utrecht)
  • Barneveld JFC

Collecte: werk in de gemeente
Bijbelklas: groep 1 t/m 6

Liturgie

Welkom
Zingen: Opwekking 640  Ik hef mijn ogen
Stiltemoment
Votum en groet
Zingen: HH44  Uit de diepten roep ik
Opwekking 854  Hier in de stilte
Gebed
Zingen: HH115  Liefde blijdschap Vrede
Schriftlezing: 1 Samuël 25: 1b – 39 en Galaten 5: 19-23
Zingen: Op Toonhoogte 253: 1, 2  Geef vrede, Heer, geef vrede
Verkondiging
Zingen: Op Toonhoogte 253: 3, 4  Geef vrede, Heer, geef vrede
Mededelingen
Gebed
Zingen: Opwekking 747  Wij Geloven
Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld