Terug naar overzicht

Ochtenddienst (16-02-2020)

  • 16/02/20 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor groep 1 t/m 6
  • De collecte is voor de Eredienst
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • In deze dienst zal Stan Jongeneel gedoopt worden.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Mededelingen van de kerkenraad en welkom

Intochtslied: Hemelhoog 39, Ik hef mijn ogen…

Stil gebed, Votum en groet

We zingen: HH 612, O kom nu en jubel..

Opw 347, I believe in God the Father (engels/nederlands, zie onder)

Gebed om Gods zegen

Uitleg over de doop

Zingen: Gezang 335: 1, 2, 6 en 8, Heer van uw Kerk…

Doopvragen en doopbediening

Zingen zegenlied: HH 61: 1-2, De Here zegent jou

(Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)

Dankgebed

Overhandiging doopgeschenk

Zingen: LvK, Psalm 87: 1-4, Op Sions berg…

Lezing uit de bijbel: Johannes 17: 1-26

Zingen: HH 402, U maakt ons één, U bracht ons tezamen..

Verkondiging in 3 delen:
Na deel 1: HH 391: 1,
Na deel 2: HH 391:2,
Na deel 3: HH 391:3 – de bridge kan bij het laatset couplet gebruikt worden.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling gaven

Zingen: HH 586, Groot is de Heer!

Zegenbede

Amenlied: HH 29, Looft de Here, mijn ziel

 


Belijdenislied Opwekking 347
We believe in God the Father, Maker of the universe,
and in Christ, His Son, our Saviour, come to us by virgin birth.
We believe He died and saved us, bore our sins, was crucified.
Then from death He rose victorious, ascended to the Father’s side.
Refrein in Engels: Jesus, Lord of all, Lord of all (2x)
Name above alle names (2x)

Ik geloof in God de Trooster, gaven van de Heil’ge Geest,
die Gods woord aan ons bevestigt: gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister zal de mensheid voor Hem staan.
Dan zal elke knie zich buigen, elke tong belijdt Zijn naam.
Refrein: Jezus, U bent Heer, U bent Heer. (2x)
Naam aller namen, naam aller namen.

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld