Terug naar overzicht

Ochtenddienst (16-01-2022)

  • 16/01/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Gerrit Takken
Collecte: Eredienst
Muzikale begeleiding: combo 5 onder begeleiding van Jurriena Dijkema

De liturgie is als volgt:

Thema: In de voetstappen van…. Bileam

Welkom en ontsteken van de Paaskaars

Votum en Groet

Zingen: HH 707, Met open armen

Lezing over Gods richtingwijzers voor ons leven

Zingen: LvK, Gezang 304: 1-3, God is getrouw plus HH 548, Breng dank..

Gebed

Kinderlied: HH 638, Heer, U bent El Elohim

Schriftlezing: Numeri 22 over Bileam

Verkondiging: Leren van Bileam

Zingen: Sela: Mag ik jou tot zegen zijn

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen: HH 694, Wij gaan op weg

Zegenbede

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld