Terug naar overzicht

Ochtenddienst (15-12-2019)

  • 15/12/19 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina.

  • Er is bijbelklas voor groep 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8
  • Het thema van de dienst is Jozef
  • De collecte is voor : Diaconie
  • Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Ontsteken van de 3e adventskaars

Voorzang:  Hemelhoog 222 : 1 en 3, Laat m’in U blijven, groeien, bloeien

We richten onze harten op de Heer met votum en groet

Zingen: HH 679: 1-3, Heer, uw licht en uw liefde schijnen

 Gebed om Gods zegen

Schriftlezing uit Jesaja 11: 1-10, BGT

Zingen kinderlied: HH 685, Laat zo je licht maar schijnen..

— Hierna gaan kinderen naar de bijbelklassen —

Zingen: Psalm 103: 6 en 7

Lezing Matt. 1 : 18-25

Verkondiging  over Jozef

Zingen: NLB 157a: 1-4, Mijn ziel maakt groot de Heer (Zie tekst hieronder)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Zingende Gezegend (Troost) nr 2: 1-5, In 7 kleuren rijst omhoog…

Zegenbede

Amenlied met gezongen Amen

 


 

NLB 157a: 1-4, Mijn ziel maakt groot de Heer

Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien
en deed mij grote dingen.

Van nu aan om wat Hij,
de sterke deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam,
want heilig is Zijn Naam,
Hij zal Zijn trouw bewijzen.

Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen,
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

Hij heeft het lang voorzegd,
aan Israël, zijn knecht,
zal Hij genade schenken.
Hij zal aan Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

 —

Zingende Gezegend (Troost) nr 2: 1-5

‘In vele kleuren rijst omhoog een hemelpoort, een ereboog…’
Op de melodie van ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem..’ (HH 169)

1
  In vele kleuren rijst omhoog
  een hemelpoort, een ereboog –
  de wolken wit, de hemel blauw:
  God blijft altijd de aarde trouw.
2
  Hier kust de boog van zijn verbond
  met zeven zegels onze grond;
  de Heer laat ons geen dag alleen,
  zijn trouw breekt door de wolken heen.
3
  Al vallen sterren, zon en maan,
  al rollen golven af en aan,
  de zee ligt in Gods rechterhand,
  zijn handpalm is ons vaderland.
4
  Al laait er in het laatste uur
  een wereldbrand, een zee van vuur,
  geen vlam doet deze boog vergaan –
  vast zal de nieuwe aarde staan!
5
  Wie wandelt met de Heer, die gaat
  vandaag of morgen, vroeg of laat,
  met Jezusen zijn huisgezin
  door deze poort Gods toekomst in.

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld