Terug naar overzicht

Ochtenddienst (15-05-2022)

  • 15/05/22 - 10:00u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst
Voorganger: ds. Henk van der Velde
Dienstdoend ambtsdrager: Joost Schouten
Collecte: Diaconie
Muzikale begeleiding: Combo 5 onder leiding van Jurriena Dijkema
Bijbelklas: Bijbelklas 1 t/m 4, leergroep 5 en 6
Doopdienst Teus Eigenraam en Vigo Scholten

Thema: In de voetstappen van Petrus

De liturgie van de dienst is als volgt:

Welkom door ovd
Voorzang: Hemelhoog 707, Met open armen
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: Opwekking 574, Groot is Hij (canon in drie groepen)
Gebed om Gods zegen
Eerste lezing uit I Petrus 5: 1-11
Kinderlied: HH 629, De kracht van uw liefde (verzoek fam Eigenraam)
Uitleg over de doop
Doopbrieven
Zingen: HH 339, He’s got the whole world (verzoek fam Stolten )
Doopvragen en doopbediening
Zegenlied: Sela, Gods zegen voor jou
Lezing uit de bijbel: Johannes 21: 1-23
Verkondiging over Petrus
Zingen: Psalmproject Psalm 119, Met heel mijn hart.
Mededelingen ovd
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Zingen: HH 617a, Tienduizend redenen
Zegenbede
Amenlied: Gezang 456: 3, Amen, amen, amen….

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld