Terug naar overzicht

Ochtenddienst (15-03-2020)

  • 15/03/20 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 09.25 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Extra download materiaal voor deze dienst.

Powerpoint materiaal van de preek.

Liedteksten 

Materiaal voor gezinnen met kinderen voor tijdens de dienst.

Bekijk de dienst terug:

Jaarthema: Dit is Mijn Lichaam!  Deelthema: Zout-zijn als kenmerk van de gemeente.

 

Verwelkoming en mededelingen

Voorzang: LvK, Gezang 177: 1, 2, 5 en 6, Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Votum en groet

Zingen: HH 682: 1-3, Laat heel de wereld het zien…

 

Gebed om Gods zegen – ingeleid met solo lied HH 540: 1-3, In de morgen…

Schriftlezing: Matt. 5: 1-12 (NBV)

Kinderlied: HH 685, Laat zo je licht maar schijnen…(2x)

Zingen: LvK, Psalm 67: 1 en 2, God zij ons gunstig en genadig

 

Schriftlezing uit  Matt. 5: 13-16 (NBV)

Zingen: LvK. Gezang 481: 1 en 2, O grote God, die liefde zijt

Verkondiging: ‘Jullie zijn het zout van de aarde’

Zingen: HH 687: 1-5, Maak ons tot een stralend licht…

Dankgebed en voorbeden

 

(Informatie over jeugdkamp – Noah en Maarten)

Kollecte  – Het combo zingt: Wij zijn het Licht – Sela

Slotzang: HH 669: 1-3, Bouw Uw koninkrijk…

Zegenbede

Amenlied: Gezang 456: 1, Zegen ons, Algoede..

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld