Terug naar overzicht

Ochtenddienst (15-01-2023)

  • 15/01/23 - 10:00u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • JOYN dienst in de sporthal voor 12+

Liturgie

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: HH 4 Heer, onze Heer (psalm 8)

Stil moment

Votum en groet

Zingen: Psalm 81:1,7,8,9

Gebed

Lezen 1 Kor 12:31 – 14:1

Zingen: HH 420 Heer wijs mij uw weg

Schriftlezing ter verkondiging Lucas 2:22-40

Verkondiging

Zingen: Opw 534 Jezus God heerlijkheid verschijnt

Zingen: HH 120 De zaligheid is van God

Mededelingen namens kerkenraad

Uitzending Anne Koster + gebed voor haar

Gebed

Collecte

Zingen: HH 595 Heel de schepping geeft u eer

Zegen

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld